Witamy

Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej rozpoczął działalność 15 grudnia 2008r. Prowadzi  rehabilitację społeczną i zawodową. W terapii w warsztacie uczestniczy 30 uczestników z terenu gmin; Skierbieszów (16os),Grabowiec (7os), Miączyn(2os),Sitno (2os) i Stary Zamość (3os). W Warsztacie zatrudnionych jest 14 pracowników na 10,75 etatach. W ramach rehabilitacji uczestniczy biorą udział  w terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, muzykoterapii, zajęciach z psychologiem oraz pielęgniarką.

 

REHABILITACJA ZAWODOWA


Rehabilitacja zawodowa składa się  z wielu etapów. Jest realizowana w grupach terapii zajęciowej poprzez kształtowanie u uczestników umiejętnośći i postaw niezbędnych do podjęcia i wykonywania pracy. Rozwijane są cech dobrego pracownika takie jak; punktualność, obowiązkowość, systematyczność, dyscyplina pracy, umiejętność doprowadzenia pracy do końca. Uczestnicy mają możliwość korzystania z rehabilitacji w różnych pracowniach, przez co wyłaniają swoje zdolnośći i umiejętnośći, które w przyszłośći mogą być wykorzystane w pracy zawodowej.

 

REHABILITACJA  SPOŁECZNA


Rehabilitacja społeczna umożliwia niepełnosprawnym możliwie samodzielne i aktywne życie w środowisku. Rozwijana jest zaradność osobista i pobudzana aktywność społeczna poprzez udział w działaniach  na rzecz społeczności warsztatowej jak i na rzecz  własnej osoby. Zadania realizowane są na zajęciach  w poszczególnych pracowniach, na treningach umiejętnośći  samodzielnego funkcjonowania. Uczestnicy nabywają szereg umiejętnośći interpersonalnych. Potrafią zrozumieć  innych i poprosić o pomoc. W ramach treningu ekonomicznego uczestnicy uczą się posługiwania środkami pieniężnymi.


Proszę czekać... Proszę czekać...